Likapa

Süper gıda olarak olarak kabul edilir. Içinde bulunan antosiyanin, likapayı çok kuvvetli bir antioksidana dönüştürür.